Skip links

Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ύφεσης

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κεγκέρογλου κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ύφεσης . Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
Η αντιφατική και αναποτελεσματική οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης και οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και η έλλειψη ρευστότητας υποδεικνύουν ως μονόδρομο των κλείσιμο αυτών.
Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) είχε αναπτύξει μια δέσμη προτάσεων που με βάση το σημερινό  πρόβλημα θα δώσουν μια οικονομική ανάσα στον δοκιμαζόμενο σήμερα μικρομεσαίο επιχειρηματία. Οι προτάσεις αυτές αφορούν:

 1. Χρηματοδότηση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της ρευστότητας τους, με:
 2. Επανασχεδιασμό της συμφωνίας του ΤΕΜΠΜΕ με τις Τράπεζες, ιδιαίτερα

 1. σε ότι αφορά κεφάλαια κίνησης με επιδότηση επιτοκίου.
 2. Άμεση επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις. Της δυνατότητας δηλαδή που είχαν οι ΜΜΕ για αυτοχρηματοδότηση, χρησιμοποιώντας ένα μέρος των κερδών τους για επενδύσεις χωρίς να το αποδίδουν στη εφορία για φορολόγηση. Για επιχειρήσεις με τζίρο έως 1,5 εκ € το αφορολόγητο να διαμορφωθεί στο 50% των κερδών.
 3. Δέσμευση κονδυλίων του ΕΣΠΑ που θα αφορούν μόνο Πολύ μικρές και Μικρές επιχειρήσεις.
 4. Δημιουργία Τράπεζας για Μικρές επιχειρήσεις (δάνεια – εγγυήσεις) με συμμετοχή του Κράτους.
 5. Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου των 10.500 €, που μόλις πρόσφατα καταργήθηκε.
 6. Πάγωμα των τιμολογίων της ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φωταερίου, Δημοτικών τελών.
 7. Κατάργηση της δημοτικής φορολογίας 2 %.
 8. Σύνδεση  της  μείωσης των φορολογικών  συντελεστών  στις επιχειρήσεις με υποχρέωση για επενδύσεις.
 9. Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.
 10. Βελτίωση των όρων αδειοδότησης.
 11. Περαιτέρω διευκόλυνση της μεταβίβασης μικρών επιχειρήσεων από τη μια γενιά στην άλλη.
 12. Συνέχιση και εντατικοποίηση της “μάχης” για τον περιορισμό του παραεμπορίου.
 13. Σταθεροποίηση των περιόδων εκπτώσεων και προσφορών και ρητή δέσμευση σε ότι αφορά στη μη κατάργηση της αργίας της Κυριακής.
 14. Άμεση ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου ΜΜΕ (ΕΣΜΕ) ως κεντρικό συμβουλευτικό όργανο των Κυβερνήσεων, συνεπικουρούμενο και από το ήδη θεσμοθετημένο σώμα των εμπειρογνωμόνων, το Ταμείο εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ), αλλά και τα ινστιτούτα μελετών για τις Μικρές επιχειρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ, έχοντας ως οδηγούς:
 15. Την Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις Μικρές επιχειρήσεις που κάθε χρόνο εμπλουτίζεται και επικαιροποιήται με πρωτοβουλία της ΕΕ.
 16. Την “Πράξη για τις Μικρές επιχειρήσεις” (Small Business Act for Europe), μια πρωτοβουλία της ΕΕ με στόχο την αυτοδέσμευση των Κυβερνήσεων για τη δημιουργία του κατάλληλου μείγματος μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων μέτρων και πολιτικών και
 17. Την Ελληνική πραγματικότητα που υστερεί έναντι της Ευρωπαϊκής: Χαμηλή Ανταγωνιστικότητα. Επικίνδυνα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα. “Αποψίλωση” της παραγωγικής δομής. Είμαστε δε και τελευταίοι στην Ευρώπη, σε ότι αφορά τον έλεγχο των επιπτώσεων από τα μέτρα και Νομοθετήματα, στις Μικρές επιχειρήσεις.
 18. Να τεθεί τέρμα στην αποσταθεροποίηση του Συστήματος Ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων, του ελάχιστου δίχτυ ασφάλειας, που πρέπει να έχει κάποιος για να επιχειρήσει, να επενδύσει, να παράξει, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Ένας υπό οικονομική κατάρρευση Ασφαλιστικός Οργανισμός όπως ο ΟΑΕΕ αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο στην επιχειρηματικότητα και δημιουργεί αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη σύμφωνα και με έρευνες της ΕΕ (Ιούλιος 2007). Πρέπει να ενταχθεί στον προϋπολογισμό κονδύλιο τουλάχιστον της τάξης των 800 εκ. € για το 2009. Σύμφωνα και με την Διοίκηση του ΟΑΕΕ προβλέπεται ότι μόλις και μετά βίας το ποσό αυτό θα καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού. Να “ανοίξει” δε και η συζήτηση για σταθερή και θεσμοθετημένη χρηματοδότηση κατά το πρότυπο του ΙΚΑ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 • Αν προτίθεται να υλοποιήσει τις παραπάνω προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου να στηριχθούν οι μικρές επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η λειτουργία τους, που μέρα με τη μέρα οδηγούνται σε μαρασμό;
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα