Skip links

Άμεσα Μέτρα για τη Στήριξη της Πραγματικής Οικονομίας

Άμεσα Μέτρα για τη Στήριξη της Πραγματικής Οικονομίας
Α. Η κρίση της Ελληνικής οικονομίας

Η χώρα βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαπενταετίας. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2009 προβλέπεται σχεδόν μηδενικός, αν όχι αρνητικός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε στην εξουσία ευαγγελιζόμενη την ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Παρέλαβε από το ΠΑΣΟΚ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μια οικονομία που είχε αναπτυξιακή δυναμική. Τα αναπτυξιακά αποθέματα της οικονομίας εξαντλήθηκαν μέσα σε μια πενταετία. Η Νέα Δημοκρατία παραδίδει στην επόμενη Κυβέρνηση μια οικονομία στάσιμη και αθωράκιστη απέναντι στη διεθνή κρίση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την  ευημερία και την κοινωνική συνοχή.
Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: Οικονομική επιβράδυνση, ανακοπή της πορείας οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), εικονική μείωση της ανεργίας, υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας, εκτόξευση των τιμών στα ύψη, υπερχρέωση των νοικοκυριών, διεύρυνση της φτώχειας και της ανισότητας, κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών, συρρίκνωση των δημοσίων επενδύσεων, έξαρση της διαφθοράς και υποβάθμιση της ποιότητας διακυβέρνησης. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

 • Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης ήταν 5,6% το 2003 και η Ελλάδα κατείχε την 4η θέση στην Ε.Ε.-27. Ο ρυθμός ανάπτυξης υποχώρησε σταθερά κάθε χρόνο φτάνοντας στο 2,9% το 2008. Η Ελλάδα κατρακύλησε στην 9η θέση στην Ε.Ε.-27. Το 2009 αναμένεται ότι η οικονομία στην καλύτερη περίπτωση θα μείνει στάσιμη.
 • Το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας μας σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε.-27, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, αυξήθηκε συνολικά κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 1997-2004 (από το 84.6% του μέσου όρου της Ε.Ε.-27 στο 94%), ενώ παρέμεινε στάσιμο την περίοδο 2004-2008 (από το 94% το 2004 στο 94,1% το 2008).
 • Η σύγκλιση των μισθών με τον μέσο όρο της Ε.Ε. επιβραδύνθηκε. Οι πραγματικές αμοιβές των εργαζομένων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,3% ετησίως την περίοδο 2001-2004. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης μειώθηκε στο 2% την περίοδο 2005-2008.
 • Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 235.000 άτομα μεταξύ 2003-2007, έναντι 257.000 την περίοδο 1999-2003. Από τις 235.000 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, οι 62.000, δηλαδή 1 στις 4, αφορούν προσλήψεις στη δημόσια διοίκηση έναντι 35.000, δηλαδή 1 στις 9, την περίοδο 2000-2003. Το 2009, ο μηδενικός ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να οδηγήσει στην ανεργία περίπου 100.000 άτομα.
 • Οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, ενώ τα φαινόμενα κερδοσκοπίας και αισχροκέρδειας πολλαπλασιάστηκαν. Με Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η χώρα «πέτυχε» να έχει το τρίτο πιο ακριβό καλάθι τροφίμων στην Ευρώπη και την 4η ακριβότερη βενζίνη  προ φόρων, με περίπου διπλάσια αύξηση από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η Αθήνα σκαρφάλωσε 40 ολόκληρες θέσεις στον πίνακα των πιο ακριβών πόλεων του κόσμου.
 • Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας με βάση το World Economic Forum υποβαθμίσθηκε κατά 32 θέσεις μεταξύ 2003 και 2008. Το εμπορικό έλλειμμα σημείωσε αύξηση κατά 19 δισεκ. ευρώ μέσα σε μια τετραετία (2003-2007). Όλες οι επιδόσεις της χώρας στους διαρθρωτικούς δείκτες (κατά κεφαλή ΑΕΠ, απασχόληση, επιχειρηματικές επενδύσεις, επενδύσεις στην έρευνα, επίπεδα τιμών, επίπεδα φτώχιας, εκπαίδευση, απασχόληση), επιδεινώθηκαν σημαντικά σε σχέση με τα αντίστοιχα των Ευρωπαίων εταίρων.
 • Το 2007 η  Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρωζώνη. Μεταξύ 2003 και 2007 το έλλειμμα τριπλασιάστηκε σε απόλυτους αριθμούς, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ  διπλασιάστηκε (από 7% το 2003 σε 14% το 2007). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει για την Ελλάδα το υψηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρωζώνη μέχρι και το 2010.
 • Μεταξύ 2003 και 2007, το χρέος των νοικοκυριών τριπλασιάσθηκε σε απόλυτους όρους από 40 δισεκ. ευρώ σε 111 δισεκ. ευρώ (ως ποσοστό του ΑΕΠ από 23,5% στο 44%). Το χρέος των νοικοκυριών ξεπέρασε το αντίστοιχο των επιχειρήσεων το οποίο αυξήθηκε από 61 δισεκ. ευρώ το 2003 σε 103 δισ. ευρώ το 2007.
 • Η επιβάρυνση από την άμεση φορολογία του εισοδήματος αυξήθηκε υπέρμετρα για τα φυσικά πρόσωπα και κυρίως γι’ αυτά που έχουν πιο χαμηλά εισοδήματα. Για μια οικογένεια με 2 παιδιά και ένα εργαζόμενο μέλος που αμείβεται με το μέσο μισθό, το φορολογικό βάρος ως ποσοστό του εισοδήματος αυξήθηκε από 39,5% το 2003 σε 43,6% το 2007 όταν, κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό μειώθηκε για τις χώρες του ΟΟΣΑ και έμεινε αμετάβλητο για την Ε.Ε. – 15.  
 • Τα φορολογικά έσοδα από φυσικά πρόσωπα αυξήθηκαν από 7,8 δισεκ. ευρώ το 2003 σε 11,1 δισεκ. ευρώ το 2007, ενώ τα έσοδα από νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις, τράπεζες) παρέμειναν αμετάβλητα  (4,7 δισεκ. ευρώ).
 • Η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών απέτυχε. Η σπατάλη του κράτους αυξήθηκε  χωρίς καμιά ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Οι πρωτογενείς δαπάνες διογκώθηκαν από 18% του ΑΕΠ το 2003 στο 20% το 2008. Τα έσοδα κατέρρευσαν. Οι καταγεγραμμένες απώλειες εσόδων από ΦΠΑ το 2005 ήταν 3 δισεκ. ευρώ και για το 2007 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 4 δισεκ. ευρώ. Οι λογιστικές αλχημείες και οι μαύρες τρύπες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας το 2007 ανήλθε στο 3,5% του ΑΕΠ έναντι προϋπολογισθέντος ελλείμματος 2,2%.
 • Οι επιδόσεις των δημόσιων επιχειρήσεων (ΔΕΚΟ) χειροτέρευσαν σημαντικά, ενώ, στο όνομα της «επανίδρυσης του κράτους», υποβαθμίστηκαν οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Μεταξύ 2003 και 2007 τα κέρδη των ΔΕΚΟ, όπου υπήρχαν, μειώθηκαν, ενώ οι ζημιές αυξήθηκαν. Τα ελλείμματα των ήδη ζημιογόνων και επιχορηγούμενων ΔΕΚΟ διπλασιάστηκαν ξεπερνώντας τα 1,5 δισεκ. ευρώ. Το συνολικό έλλειμμα από όλες τις ΔΕΚΟ (ελλειμματικές και κερδοφόρες) τριπλασιάστηκε. Για να καλυφθούν οι ζημιές, τα τιμολόγια εκτινάχτηκαν στα ύψη σε βάρος των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
 • Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε περίπου κατά 80 δισεκ. ευρώ μεταξύ 2003 και 2008, δηλαδή κατά 16 δισεκ. ευρώ το χρόνο, χωρίς να προωθηθούν αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια. Συνολικά, από τα 200 δισεκ. ευρώ που αυξήθηκε το χρέος κατά την τελευταία εικοσαετία, τα 114 δισεκ. ευρώ αυξήθηκαν σε περιόδους διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
 • Τα επιτόκια των Ελληνικών ομολόγων του δημοσίου έναντι των Γερμανικών αυξήθηκαν πάνω από 50 μονάδες βάσης το 2008 ενώ η διαφορά (spread) για το Ελληνικό δεκαετές ομόλογο έναντι του Γερμανικού ξεπέρασε πρόσφατα τις 300 μονάδες βάσης.
 • Το πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μειώθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ από 5,1% το 2004 στο 3,4% το 2009.
 • Οι δαπάνες για την Παιδεία όχι μόνο δεν αυξήθηκαν στο 5% του ΑΕΠ όπως προέβλεπε το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μειώθηκαν από το 3,2% του ΑΕΠ το 2004 στο 3,1%. Οι δαπάνες για την υγεία από 2,6% του ΑΕΠ το 2004, μειώθηκαν επίσης στο 2,5% του ΑΕΠ.
 • Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι έχουν εξαντλήσει τα όρια αντοχής τους. Καταβάλλουν μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές, εισπράττουν τις συντάξεις τους με μεγάλη καθυστέρηση, εργάζονται περισσότερες ώρες χωρίς πρόσθετη αμοιβή, πληρώνουν περισσότερους και δυσβάσταχτους φόρους.
 • Ενώ περικόπτονται συντάξεις, αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και λεηλατούνται τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, το ασφαλιστικό σύστημα βουλιάζει αβοήθητο. Στο ΙΚΑ, κατά την τελευταία πενταετία, καταγράφονται απώλειες 2,85 δισεκ. ευρώ, ενώ τα ελλείμματα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) αυξήθηκαν κατά 1,614% την ίδια περίοδο. Οι απώλειες του κλάδου υγείας των Ταμείων αυξήθηκαν κατά 474%. Το έλλειμμα του κλάδου υγείας στο ΙΚΑ όπως και του ΟΓΑ ξεπερνά το 1 δισεκ. ευρώ. Η ετήσια δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης αυξήθηκε κατά 120%, ενώ οι οφειλές του Δημοσίου προς τα Ταμεία εκτοξεύτηκαν κατά 11 δισεκ. ευρώ από 2,7 δισεκ. ευρώ το 2003.
 • Η διαφθορά και η εγκληματικότητα βρίσκονται στο αποκορύφωμα. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Τράπεζας, την περίοδο 2004-2007 χειροτέρευσαν όλοι οι δείκτες διακυβέρνηση, όπως η ποιότητα του ρυθμιστικού πλαισίου, το κράτος δικαίου, η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης, και ο έλεγχος  της διαφθοράς.
 • Σύμφωνα και με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για Ελλάδα, η πορεία των μεταρρυθμίσεων ως προς τους στόχους της Λισαβόνας εξελίσσεται δυσμενώς. Στις 20 παραγράφους που περιγράφονται τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής, δεν αναφέρεται πουθενά η φράση «διεθνής κρίση» ως αιτία των αποτυχιών. Η Επιτροπή αντίθετα επισημαίνει την κυβερνητική ανεπάρκεια στην άσκηση δημοσιονομικής, μακροοικονομικής, κοινωνικής, και αναπτυξιακής πολιτικής, καθώς και πολιτικής για την απασχόληση, το περιβάλλον και την προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας.
 • Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 55,4 μονάδες (Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας ΙΟΒΕ – Ε.Ε., Ιανουάριος 2009) καταγράφοντας νέα ιστορικά χαμηλή επίδοση από τον Ιανουάριο του 1990.

Τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία είναι απογοητευτικά:

 1. Συνεχής και επιταχυνόμενη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας με  είσοδο της οικονομίας τον τελευταίο μήνα σε τροχιά ύφεσης.
 2. Διεύρυνση της φτώχειας, της ανισότητας και αναδιανομή εισοδήματος σε βάρος των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων. 
 3. Ναρκοθέτηση των αναπτυξιακών προοπτικών της ελληνικής οικονομίας με διεύρυνση του παραγωγικού ελλείμματος της χώρας και υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς της.
 4. Δημοσιονομική εκτροπή λόγω της κατάρρευσης των δημοσίων εσόδων, της διόγκωσης των  καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου και τις συνεχιζόμενες λογιστικές αλχημείες.
 5. Διόγκωση του δημοσίου χρέους και θεαματική χειροτέρευση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Ελληνικού Δημοσίου από τις διεθνείς αγορές.

Οι δυσοίωνες αυτές εξελίξεις προϋπήρξαν της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δεν προήλθαν από αυτήν. Φέρουν την υπογραφή της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Την αποτυχία αυτή ομολόγησε ο ίδιος ο  Πρωθυπουργός με την αποπομπή των δύο κορυφαίων Υπουργών του, του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και την πρόσφατη ανατροπή των φορολογικών μέτρων που η Κυβέρνηση είχε λάβει μόλις πριν μερικούς μήνες. Το χειρότερο όμως είναι ότι σήμερα που χρειάζεται όσο ποτέ ένα ολοκληρωμένο, υπεύθυνο και αξιόπιστο σχέδιο εξόδου από την κρίση, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαγγέλλει αποσπασματικά μέτρα επικοινωνιακού χαρακτήρα προσπαθώντας να εξευμενίσει τις κοινωνικές ομάδες που πέντε χρόνια τώρα έχει βάλει στο στόχαστρό της: τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Διαχειρίζεται την κρίση με ανεύθυνο και αποσπασματικό τρόπο.
Με την παρουσία της και τις πολιτικές της η Κυβέρνηση επιτείνει την κρίση και μεγαλώνει τα αδιέξοδα.

 

Β. Η αδιέξοδη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση της κρίσης

Η σημερινή κυβέρνηση αδυνατεί να αντιμετωπίσει την κρίση. Στερείται αξιοπιστίας και ικανότητας έγκαιρης πρόβλεψης. Χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο, παλινωδεί μεταξύ υποτιθέμενης υπευθυνότητας και ακραίου λαϊκισμού. Διαχειρίζεται την κρίση με όρους επικοινωνίας. Ανακοινώνει αποσπασματικά μέτρα, προχωρά σε πελατειακές, προεκλογικές διευθετήσεις που εξαντλούν τα όποια δημοσιονομικά αποθέματα έχουν απομείνει χωρίς να εξασφαλίζουν βιώσιμη προοπτική ούτε στον εργαζόμενο, ούτε στην οικονομία. Δυναμιτίζει ακόμα περισσότερο τα αναπτυξιακά αποθέματα της χώρας. Προσφεύγει σε πανάκριβο δανεισμό, υποθηκεύοντας τα μελλοντικά έσοδα του προϋπολογισμού και το μέλλον των επόμενων γενεών. Με τις αντιφατικές διευθετήσεις που επιχειρεί, η κρίση θα βαθύνει τα επόμενα χρόνια. 
Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2008-2011 που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έλθει στη Βουλή για συζήτηση, αποτελεί στην καλύτερη περίπτωση ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα αποσπασματικών και πρόχειρων μέτρων χωρίς καμία απολύτως συνοχή και μεσοπρόθεσμη στόχευση. Όσο για τον Προϋπολογισμό του 2009, αυτός έχει ανατραπεί πλήρως.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω κρίσης:

α) Στερείται αξιοπιστίας και ικανότητας έγκαιρης πρόβλεψης

 • Ενώ ανακοινώνει δανειακές ανάγκες ύψους 41 δισεκ. ευρώ,  έγκυροι αναλυτές του εξωτερικού εκτιμούν υπέρβαση των αναγκών αυτών τουλάχιστον κατά 30 δισεκ. ευρώ, λόγω μεγαλύτερων αποκλίσεων του δημοσιονομικού ελλείμματος, κρυφών ελλειμμάτων σε νοσοκομεία και ΝΠΔΔ και υψηλών δανειακών αναγκών των Ελληνικών Τραπεζών. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα των δανειακών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου για το 2009, επιλέγει πολιτικές αδιαφάνειας και χαμηλού πολιτικού ρίσκου, αλλά υψηλού οικονομικού κόστους, όπως κοινοπρακτικές διαδικασίες βραχυπρόθεσμων και πανάκριβων εκδόσεων, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού. Σε πρόσφατη δημοπρασία, τα έντοκα γραμμάτια των 13 εβδομάδων προσέφεραν απόδοση 2,4%, όταν τα αντίστοιχα Ιταλικά προσέφεραν 1,7% και τα Γερμανικά περίπου 1,3%. Πρόσφατα, εξάλλου, το spread των ελληνικών και γερμανικών 3ετών ομολόγων έφθασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ξεπερνώντας τις 300 μονάδες βάσης, ενώ το spread ελληνικών και γερμανικών 10ετών ομολόγων εκτοξεύτηκε στις 242 μονάδες βάσης, δηλαδή σε ιστορικά υψηλά, προ εποχής ΟΝΕ, επίπεδα. Με τη τελευταία έκδοση του 3ετούς ομολόγου (10/02/2009), το Ελληνικό Δημόσιο έχει δανειστεί σε λιγότερο από 1,5 μήνα από την αρχή του χρόνου 18,5 δισεκ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ των προγραμματισμένων δανειακών αναγκών του για ολόκληρο το έτος. Το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται η Ελλάδα είναι υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο γερμανικό.  Το αποτέλεσμα είναι να έχει αντιστραφεί πλήρως η εικόνα της χώρας, και η Ελλάδα τώρα να αποκαλείται «το μαύρο πρόβατο της Ευρωζώνης».Αντί η Κυβέρνηση να αναθεωρήσει έγκαιρα τις εκτιμήσεις της για το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και για βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των δημοσίων δαπανών συνεχίζει με λογιστικές αλχημείες να κρύβει δαπάνες και να ωραιοποιεί τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Τα έσοδα για το 2008 θα παρουσιάσουν υστέρηση περίπου 3,5 δισεκ. ευρώ (η ίδια η Κυβέρνηση στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπει υστέρηση 2 δισεκ. ευρώ), ενώ η υπέρβαση των δαπανών υπολογίζεται σε περισσότερα από  2 δις ευρώ. Οι δυσοίωνες αυτές εξελίξεις ήταν ορατές από την αρχή του 2008, όπως είχαμε έγκαιρα επισημάνει. Έτσι, η Κυβέρνηση εμφανίζεται να αναθεωρεί συνεχώς και χωρίς εξηγήσεις όλες τις προβλέψεις της.Μετά τον ανασχηματισμό, αντί η Κυβέρνηση να αναθεωρήσει συντεταγμένα την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική και να αναθεωρήσει τον Προϋπολογισμό του 2009, ανατρέπει πολιτικές χωρίς να παρουσιάζει τις συνολικές επιπτώσεις στον Προϋπολογισμό και την οικονομία. Επαναφέρει το αφορολόγητο για τους ελευθέρους επαγγελματίες, αλλά επιφυλάσσει νέα σκληρή φοροεπιδρομή στα χαμηλά στρώματα μέσω της αύξησης της έμμεσης φορολογίας σε ποτά και τσιγάρα, αλλά και αλλαγών στην φορολογία της ακίνητης περιουσίας που θα αυξήσουν τα βάρη για τους άγαμους και τους έγγαμους μέχρι δύο παιδιά.

β) Στερεί ρευστότητα από την αγορά

 • Η στρόφιγγα των πιστώσεων έχει κλείσει για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Οι όροι με τους οποίους εδόθη η «λευκή επιταγή» των 28 δισεκ. ευρώ προς τις τράπεζες δεν διασφαλίζουν ότι η ρευστότητα θα διοχετευθεί στην αγορά και τις επιχειρήσεις. Το «πακέτο» των 28 δισεκ. ευρώ καλύπτει κυρίως τα ανοίγματα και τις επισφάλειες των τραπεζών, κυρίως μάλιστα ομόλογα ύψους 18 δισεκ. ευρώ που λήγουν έως το τέλος του 2009.Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) σχεδιάστηκε με πρωτοφανή προχειρότητα, δημιουργώντας ουσιαστικά έναν έμμεσο μηχανισμό εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου των ιδιωτικών τραπεζών, διοχετεύοντας σε αυτές πρόσθετα κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή του Έλληνα φορολογούμενου. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συναντούν κλειστές πόρτες σε ιδιωτικές τράπεζες από τις οποίες ζητούν εγγυημένα δάνεια. Αυτές τους προτρέπουν να απευθυνθούν σε κρατικές τράπεζες, κυρίως στην Αγροτική Τράπεζα, και με τα εγγυημένα άτοκα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ που θα λάβουν να αποπληρώσουν δάνεια που έχουν σε αυτές ή να άρουν τις εμπράγματες εξασφαλίσεις τους!  Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι οι ιδιωτικές τράπεζες να πετυχαίνουν εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους με πόρους του δημοσίου, το χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Τράπεζας να επιβαρύνεται με μεγάλες επισφάλειες και τα κεφάλαια κίνησης που διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία να είναι περιορισμένα.

γ) Επιβαρύνει την πραγματική οικονομία και συνθλίβει τις προοπτικές απασχόλησης 

 • Η Κυβέρνηση επιμένει στη μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 850 εκατ. ευρώ το 2009 αντί να προχωρήσει στην αύξησή του στο πλαίσιο μιας συντεταγμένης αναθεώρησης του προϋπολογισμού με εξοικονόμηση πόρων από άλλες πηγές.
 • Δεν ενεργοποιεί το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 αν και βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο από την έναρξή του. Επί συνόλου 25,7 δισεκ. ευρώ οι προσκλήσεις έργων είναι ύψους μόλις 3 δισεκ. ευρώ και οι εντάξεις έργων είναι μόλις 455 εκατ. ευρώ.
 • Δεν αξιοποιεί διαθέσιμους Κοινοτικούς πόρους, ενώ μειώνει, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2009, κατά 850 εκατ. ευρώ τις δαπάνες για συγχρηματοδοτούμενα έργα. Με τον τρόπο αυτό, υποθηκεύει τη δυνατότητα εισροής  πρόσθετων Κοινοτικών πόρων ύψους 3 δις ευρώ για το 2009, σε μια περίοδο επιταχυνόμενης επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.
 • Δεν διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική χρήση των πόρων για τον αγροτικό τομέα, καταγράφοντας ακόμη μία θλιβερή πρωτιά για τη χώρα μας: η Ελλάδα οφείλει να επιστρέψει τα περισσότερα κονδύλια, μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στα Κοινοτικά Ταμεία για παρατυπίες στις γεωργικές δαπάνες. Η αδυναμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις Κοινοτικές προδιαγραφές στερούν από τα δημόσια ταμεία και τους Έλληνες φορολογούμενους €179 εκατ. ευρώ! Οι αγρότες βιώνουν κατακόρυφη πτώση του εισοδήματός του λόγω υψηλού κόστους παραγωγής, χαμηλών τιμών και αδιάθετων προϊόντων.
 • Προχωρά σε ρυθμίσεις που οδηγούν σε κλείσιμο δεκάδες μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Πρόσφατο παράδειγμα, ο κλάδος ιδιωτικών ασφαλίσεων όπου η κυβέρνηση προωθεί αυθαίρετα -και χωρίς να αποτελεί μια τέτοια ρύθμιση κοινοτική επιταγή- αύξηση του εγγυητικού κεφαλαίου για τις  εταιρείες αυτές από 3 εκατ. σε 6 εκατ. ευρώ, γεγονός που δημιουργεί άμεσα προβλήματα βιωσιμότητας σε πολλές μικρές ασφαλιστικές εταιρείες.
 • Δεν προγραμματίζει και δεν προωθεί τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις κλάδων της οικονομίας που μαστίζονται από την κρίση και δεν στηρίζει ουσιαστικά επιχειρήσεις ώστε να λειτουργήσουν σε βιώσιμη βάση διασφαλίζοντας έτσι θέσεις εργασίας. Αντίθετα, κατασπαταλά πόρους με διευθετήσεις κάτω από το τραπέζι. Το παράδειγμα της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας είναι το πλέον χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα. Η κυβέρνηση διοχέτευσε ήδη μέσω της Εθνικής και Αγροτικής Τράπεζας 10 εκατ. ευρώ από τα 35 εκατ. ευρώ που είχε υποσχεθεί για να σωθεί δήθεν η εταιρεία, χωρίς καμία σοβαρή αξιολόγηση του μακροχρόνιου επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας.  Οι εποπτικές αρχές της κεφαλαιαγοράς, παντελώς απούσες, συνεχίζουν να κλείνουν τα μάτια σε παιχνίδια που φαίνεται ότι έχουν γίνει με τη μετοχή της εταιρείας προς όφελος του επιχειρηματία. Την ίδια στιγμή, στην αγωνία των εργαζομένων της εταιρείας που παρέμειναν απλήρωτοι για πέντε μήνες, η κυβέρνηση απάντησε, παραμονή Χριστουγέννων, με εφάπαξ παροχή χιλιάρικου (τελευταία Υπουργική Απόφαση με ΦΕΚ 2622 στις 23 Δεκεμβρίου 2008). 
 • Δεν αξιοποιεί τις Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ως αναπτυξιακό εργαλείο προώθησης αναπτυξιακών έργων υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου αλλά και αυξημένου κοινωνικού οφέλους, αλλά αντίθετα τις χρησιμοποιεί για παραγωγή συμβατικών έργων, που χρηματοδοτούνται με πανάκριβο δανεισμό και μάλιστα με ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση τους.  Γι’ αυτό άλλωστε, τρία χρόνια μετά την θεσμοθέτησή των ΣΔΙΤ (Ν.3389/2005) και ενώ έχουν γίνει ανακοινώσεις εγκρίσεων και διαγωνισμοί, δεν έχει αρχίσει ούτε ένα έργο.  Για την κυβέρνηση, οι ΣΔΙΤ έχουν λειτουργήσει αποκλειστικά ως άλλοθι για τη μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Δεν έχει λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των επενδύσεων ενώ το ρυθμιστικό πλαίσιο για την έναρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων παραμένει ιδιαίτερα γραφειοκρατικό και αδιαφανές. Οι μεγάλες καθυστερήσεις στη χορήγηση εγκεκριμένων ενισχύσεων του επενδυτικού νόμου καθιστούν την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών απαγορευτική.
 • Δεν υιοθετεί ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και πολιτικές αναδιάρθρωσης που θα διασφαλίζουν βιώσιμες θέσεις εργασίας. Ανοίγει αντίθετα το παράθυρο για ρουσφετολογικές προσωρινές προσλήψεις 60.000 ατόμων στο δημόσιο τομέα δημιουργώντας ένα νέο καθεστώς  εργασιακής ομηρίας στο δημόσιο. Χιλιάδες εργαζόμενοι βλέπουν τα εργασιακά τους δικαιώματα να καταπατώνται, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν, απειλούμενοι με μείωση μισθού ή/και περικοπή ημερών και ωρών εργασίας.
 • Απαξιώνει και συρρικνώνει το κοινωνικό κράτος  

δ) Απαξιώνει το κοινωνικό κράτος

 • με σοβαρή συρρίκνωση των δαπανών για την υγεία και σημαντική υποχρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων. Το 2009 για τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν προϋπολογιστεί μόλις 3,6 δισεκ. ευρώ, ποσό που δεν επαρκεί καν για να καλύψει τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις του δημοσίου. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη των ελλειμμάτων των κλάδων σύνταξης που εντάχτηκαν στο ΙΚΑ με τη τελευταία ασφαλιστική «μεταρρύθμιση», τα οποία ξεπερνούν κατ’ εκτίμηση τα 600 εκατ. ευρώ. Επίσης, προβλέπεται επιχορήγηση του ΟΑΕΕ με 320 εκατ. ευρώ όταν για να καλυφθεί ομαλά το προβλεπόμενο έλλειμμα του Οργανισμού για το 2009 θα έπρεπε να διατεθούν επιπλέον περίπου 700 εκατ. ευρώ. Δεν προβλέπεται καμιά αύξηση της επιχορήγησης για το κλάδο ασθένειας του ΟΓΑ με αποτέλεσμα το έλλειμμα του κλάδου για το 2009 να ξεπεράσει το 1 δις ευρώ από 500 εκατ. ευρώ που ήταν το 2008. Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε σημαντική αύξηση των ελλειμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων.
 • Δεν χρησιμοποιεί τους υπάρχοντες Κοινοτικούς πόρους από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και της μέσης ελληνικής οικογένειας, καθώς παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή η απορροφητικότητα σε βασικούς τομείς που σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη, όπως στην υγεία, στην πρόνοια και στις μεταφορές και συγκοινωνίες.
 • Εγκαταλείπει τις οικονομικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, καθώς αρκείται σε εξαγγελίες μέτρων που δεν είναι στοχευμένα σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη και είναι αποσπασματικά προφανώς για να εξυπηρετήσουν την εκλογική πελατεία της Ν.Δ., αλλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το Ταμείο κατά της Φτώχειας (Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής) προβλέπονται μόλις 350 εκατ. ευρώ για το 2009, ενώ η Κυβέρνηση είχε υποσχεθεί χρηματοδότηση ύψους 500 εκατ. ευρώ για το 2008 και 2 δισεκ. ευρώ για το 2010. Τελικά το 2008 εγγράφηκαν μόλις 100 εκατ. ευρώ, ενώ και για το 2009 τα 350 εκατ. που εμφανίζονται είναι πολύ χαμηλότερα από τα υποσχόμενα.

ε) Απαξιώνει και εκποιεί δημόσια περιουσία

 • Η πολιτική υποβάθμισης των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στο πλαίσιο της «επανίδρυσης του κράτους» που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία αποκαλύπτεται από τη συστηματική επιδείνωση της οικονομικής θέσης των σημαντικότερων ΔΕΚΟ. Τα κέρδη όπου υπάρχουν μειώνονται και οι ζημιές αυξάνονται, με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη πολιτική τιμών σε βάρος των καταναλωτών.
 • Η πώληση του ΟΤΕ έναντι πινακίου φακής στέρησε στη χώρα ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η Κυβέρνηση, αφού διέσυρε και απαξίωσε τις Ολυμπιακές Αερογραμμές επί πέντε χρόνια, αυτοεξουσιοδοτείται να δρομολογήσει μια διάτρητη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, καταθέτοντας μάλιστα αμφισβητούμενα στοιχεία της πραγματικής αποτίμησης της αξίας του ομίλου.

Από τα πιο πάνω, προκύπτει ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας  αδυνατεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Όσο παραμένει στην εξουσία, η ανασφάλεια γενικεύεται και η κρίση βαθαίνει.
Ο τόπος χρειάζεται αλλαγή πορείας.
Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο και υπεύθυνο σχέδιο εξόδου από την κρίση με άμεσα μέτρα και βαθιές τομές.
Ένα σχέδιο που θα δίνει ελπίδα και σιγουριά, και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια Νέα Εθνική Συμφωνία.
Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και αποφασιστικά τις επερχόμενες εξελίξεις.
Για να αντιμετωπίσουμε θετικά τις προκλήσεις του σήμερα και τα οράματα της νέας γενιάς.  

Γ. Οι πέντε βασικές προϋποθέσεις για την έξοδο από την κρίση

Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι για μια άλλη πορεία, για έξοδο από την κρίση, πρέπει να πληρούνται πέντε βασικές προϋποθέσεις, τις οποίες αδυνατεί σήμερα αυτή η κυβέρνηση να εξασφαλίσει:
Πρώτη βασική προϋπόθεση είναι η συλλογικότητα και η ενότητα όλων των παραγωγικών και δημιουργικών στρωμάτων, στηρίζοντας ταυτόχρονα τους αδύναμους και όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για φροντίδα.
Δεύτερη βασική προϋπόθεση είναι η οικοδόμηση ενός ευνομούμενου κράτους, ενός κράτους δικαίου. Που θα τηρεί θεμελιώδεις αρχές, όπως η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η αξιολόγηση, η λογοδοσία, η τιμωρία του κάθε ενόχου όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, η σοβαρή αξιοκρατική στελέχωση του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης, με γνώμονα όχι το κομματικό αλλά το δημόσιο συμφέρον.
Τρίτη βασική προϋπόθεση είναι τα άμεσα μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας για έξοδο από την οικονομική κρίση. Άμεσα μέτρα που δίνουν από την πρώτη στιγμή το στίγμα μας, ότι δηλαδή προτεραιότητά μας είναι να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της κρίσης και της επερχόμενης ύφεσης. Με μέτρα για:

 • Παροχή ρευστότητας στην αγορά
 • Στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων και στήριξη ασθενέστερων και κοινωνικά ευάλωτων  πληθυσμιακών ομάδων
 • Αντιμετώπιση της ανεργίας
 • Δημοσιονομική εξυγίανση και εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων

Τέταρτη βασική προϋπόθεση είναι οι μεγάλες τομές. Απαιτούνται μεγάλες τομές για μια νέα οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη και για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Κοινωνικό Κράτος. Για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, όπως το τεράστιο ενεργειακό απόθεμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το ανεκτίμητο  πολιτισμικό και φυσικό κεφάλαιο, τη στρατηγική γεωγραφική θέση και το δημιουργικό ανθρώπινο δυναμικό. Για ένα δίκαιο κράτος που θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή μέσω σύγχρονων υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης κοντά στον πολίτη. Που θα εμπεδώνει σε κάθε πολίτη ένα πραγματικό αίσθημα ασφάλειας και ελπίδας μέσω ενός ποιοτικού συστήματος παιδείας και υγείας και ενός οικονομικά βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος. 
Πέμπτη βασική προϋπόθεση είναι η επανάκτηση της ισχυρής διαπραγματευτικής θέσης της χώρας μας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε το σχέδιο, αλλά χρειάζεται να μπορούμε να πείσουμε την ΕΕ και τις διεθνείς αγορές. Να μπορούμε να διαπραγματευτούμε αποτελεσματικά όλα τα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα που αντιμετωπίζει η χώρα  μας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
Οι πέντε αυτές βασικές προϋποθέσεις είναι προϋποθέσεις μιας Νέας Εθνικής Συμφωνίας, για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα, με ευρύτερες κοινωνικές συναινέσεις, με συλλογικότητα και ενότητα και με κοινή προσπάθεια. Με ηγεσία, που ενώνει και δεν διαιρεί.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα άμεσα μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας για έξοδο από την οικονομική κρίση.

Δ.  ΠΑΣΟΚ: Τα άμεσα μέτρα για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας

Η διεθνής κρίση ξεκίνησε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα το 2007 και εξελίχθηκε με ταχύτητα σε κρίση φερεγγυότητας μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων στις ώριμες αγορές, σε κρίση εμπιστοσύνης στις διατραπεζικές συναλλαγές, σε παγκόσμια κρίση ρευστότητας, και τέλος σε κρίση στην παγκόσμια πραγματική οικονομία. Το 2009, η κρίση στον πραγματικό τομέα της οικονομίας θα επηρεάσει με τη σειρά της αρνητικά και τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Η Ελληνική οικονομία βρίσκεται στο κόκκινο. Παραπαίει αθωράκιστη από τις πολιτικές της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα πέντε τελευταία.
Σήμερα, είναι ώρα ευθύνης και ειλικρίνειας. Να μιλήσουμε για τους κινδύνους στους οποίους είμαστε εκτεθειμένοι, να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, να δώσουμε προοπτική, διέξοδο και ελπίδα. Για την έξοδο από την κρίση, την πρόληψη της ύφεσης και των συνεπειών της και την επιστροφή της προοπτικής στους πολίτες.
Το ΠΑΣΟΚ προτείνει συγκεκριμένα άμεσα μέτρα με ορίζοντα διετίας 2009-2010 για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, ώστε να βγει η χώρα από την κρίση. Είναι μέτρα που συζητήθηκαν με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας τον Νοέμβριο του 2008, παρουσιάστηκαν στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού για το 2009 και κατατέθηκαν για δημόσιο διάλογο τον Ιανουάριο του 2009.    

 
Δ.1 Μέτρα για την εξασφάλιση και την παροχή ρευστότητας στην αγορά
Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της εποπτείας και της κεφαλαιακής επάρκειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και διασφαλίζουν τη διοχέτευση της απαραίτητης ρευστότητας στην αγορά. Συνοψίζονται στα εξής:

 • Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών μέσω αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου και συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, όταν και όπου χρειάζεται, κάτω από διαδικασίες πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας. Διατήρηση του βασικού δείκτη επάρκειας ιδίων κεφαλαίων σε ικανοποιητικό επίπεδο ως προϋπόθεση πρόσβασης στα μέτρα ενίσχυσης ρευστότητας. 
 • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανεξαρτησίας του σημερινού κατακερματισμένου συστήματος εποπτείας του χρηματοοικονομικού συστήματος προς την κατεύθυνση ενιαίας και ανεξάρτητης εποπτείας.
 • Ενιαίο σύστημα εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων με αναμόρφωση του υπάρχοντος Συνεγγυητικού Κεφαλαίου και υπαγωγή όλων των επενδυτικών υπηρεσιών σε αυτό.
 • Ενεργός παρουσία Επιτρόπου στο ΔΣ των Τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παροχής ρευστότητας και όχι μόνο για τον καθορισμό των αμοιβών των στελεχών.
 • Δημιουργία Ειδικού Ταμείου Αναχρηματοδότησης Επιχειρήσεων και Τραπεζών στο οποίο οι Τράπεζες θα καταθέτουν συγκεκριμένες διασφαλίσεις, δηλαδή νέα ή αναχρηματοδοτούμενα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά με ευνοϊκούς όρους έναντι των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που λαμβάνουν από το πακέτο των 28 δισεκ. ευρώ. 
 • Αναστολή όλων των μπόνους και παροχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock options)  για όλα τα στελέχη τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παροχής ρευστότητας.
 • Άρση όλων των αντικινήτρων και δυσκολιών που εντοπίστηκαν στην υλοποίηση των προγραμμάτων που ανακοινώθηκαν από το  ΤΕΜΠΜΕ για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και προτεραιότητα σε κλάδους που πλήττονται περισσότερο, με παράλληλη επέκταση του προγράμματος για την κάλυψη περισσότερων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα. Αναθεώρηση προς τα κάτω της υποχρέωσης της τριετούς λειτουργίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αύξηση του Προϋπολογισμού του ΤΕΜΠΜΕ στο τριπλάσιο. 
 • "Πάγωμα" δανειακών υποχρεώσεων για ένα χρόνο και δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών για εξαγωγικές, κατασκευαστικές και άλλες επιχειρήσεις που λόγω της σημερινής συγκυρίας πλήττονται ιδιαίτερα και έχουν πρόβλημα αποπληρωμής οφειλών. Αναστολή καταβολής, μέχρι το τέλος του 2009, της εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75.

Δ.2 Μέτρα για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Τα μέτρα αυτά στηρίζουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων ώστε να αντιμετωπίσουν την κρίση και να παραμείνουν βιώσιμες. Συνοψίζονται στα εξής:

 • Αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στον Προϋπολογισμό 2009 και 2010 με αιχμή σε δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη ΑΠΕ και την ολοκλήρωση υποδομών και ευρυζωνικών δικτύων.
 • Προώθηση μικρών και μεγαλύτερων έργων στην περιφέρεια με χρηματοδότηση από την έκτακτη προκαταβολή 409 εκατ. του ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • Άμεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ώστε να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος με αύξηση των δεσμεύσεων για το 2009 και το 2010 ώστε να ξεπεράσουν τα 5 δισεκ. ευρώ ετησίως.
 • Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω δυνατότητας για ανακατανομή  πόρων ύψους 1,5-2 δισεκ. ευρώ από την ΕΕ και την ενεργοποίηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
 • Παροχή στοχευμένων κινήτρων, πιστωτικών γραμμών και χρηματοδότησης σε εξαγωγικές, κατασκευαστικές, και τουριστικές επιχειρήσεις, όπως και σε επιχειρήσεις του κλάδου δομικών υλικών για υποστήριξη δραστηριοτήτων με προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας, την μετατροπή κτηρίων σε βιοκλιματικά κλπ.
 • Στοχευμένες ρυθμίσεις και ενισχύσεις για τη στήριξη και ανάκτηση της βιωσιμότητας κλάδων που πλήττονται ιδιαίτερα, όπως  ο αγροτικός τομέας και η κλωστοϋφαντουργία, ιδιαίτερα σε ευάλωτες περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα.
 • Στήριξη της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα της νεανικής και γυναικείας, και δραστική απλούστευση των διαδικασιών έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης, με δημιουργία μιας πολυ-λειτουργικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης για επιχειρήσεις. Απλούστευση και επαναρρύθμιση  διαδικασιών για έργα ΑΠΕ.
 • Αξιοποίηση των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για προώθηση έργων υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου και κοινωνικού οφέλους, αντί την χρησιμοποίησή τους ως ακριβός δανεισμός για «κλασικά» δημόσια έργα (σχολεία, φυλακές κλπ.).

Δ.3 Μέτρα για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων και τη στήριξη ασθενέστερων και κοινωνικά ευάλωτων  πληθυσμιακών ομάδων
Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη μείωση του φορολογικού βάρους και σε στοχευμένες εισοδηματικές ενισχύσεις ώστε να στηριχθούν τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, οι αγρότες, οι δανειολήπτες και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Συνοψίζονται στα εξής:

 • Εφαρμογή ενιαίας, τιμαριθμοποιημένης, προοδευτικής φορολογικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα, με μείωση του φορολογικού βάρους για τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.
 • Κατάργηση του ΕΤΑΚ και φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας με αναμόρφωση του αφορολόγητου ορίου. Από την φορολόγηση αυτή δεν θα εξαιρείται κανείς, ούτε η εκκλησιαστική περιουσία που αξιοποιείται οικονομικά.
 • Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης από 300 ως 500 ευρώ, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, σε χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους και άνεργους.
 • Χορήγηση έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης από 500 έως 1300 ευρώ σε χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.
 • Χορήγηση του ΕΚΑΣ σε επιπλέον 300.000 δικαιούχους.
 • "Πάγωμα" δανειακών υποχρεώσεων για ένα χρόνο και δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα λόγω της συγκυρίας και έχουν πρόβλημα αποπληρωμής των δανείων τους.
 • Υιοθέτηση των προτάσεων νόμου ΠΑΣΟΚ για την προστασία των δανειοληπτών:
 1. Καμία κατάσχεση κύριας κατοικίας για οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ. Επέκταση και στον εγγυητή της προστασίας από την κατάσχεση της κύριας κατοικίας.
 2. Κανένα ακίνητο να μην βγαίνει σε πλειστηριασμό σε αξία χαμηλότερη από την αντικειμενική, όσες φορές και αν επαναληφθεί ο πλειστηριασμός.
 3. Η συνολική οφειλή προς τις τράπεζες να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ύψους του αρχικού δανείου.
 4. Οριστική κατάργηση των πανωτοκίων στα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και στις πιστωτικές κάρτες.
 5. Τέλος στις αδιαφανείς και κρυφές χρεώσεις στους κατόχους πιστωτικών καρτών από τις τράπεζες.
 6. Τέλος στις πρόσθετες προμήθειες και τα δήθεν έξοδα που επιβάλλουν οι τράπεζες για αναλήψεις μετρητών με πιστωτικές κάρτες μέσω ΑΤΜ.
 7. Να μπορεί ο δανειολήπτης να καταγγείλει τη σύμβαση δανείου οποτεδήποτε, εφόσον πρόκειται για δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, και βάσει προϋποθέσεων στην περίπτωση δανείου με σταθερό επιτόκιο.
 8. Οι τράπεζες να υποχρεώνονται να μειώνουν τα επιτόκια στα δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες, όταν μειώνεται το επιτόκιο αναφοράς. Εάν δεν το μειώνουν, τότε οι δανειολήπτες να έχουν το δικαίωμα να ζητούν δικαστικώς τη μείωσή του, καθώς και να διεκδικούν αποζημίωση από τις τράπεζες.
 9. Φραγμό στις απαράδεκτες πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών, οι οποίες με τακτικές παραπλάνησης, ηθικής παρενόχλησης και ψυχολογικών πιέσεων επιδιώκουν είσπραξη οφειλών. Να επιβάλλονται απαγορεύσεις και κυρώσεις.
 10. Οριστικά τέλος στην παραπλανητική διαφήμιση από τις τράπεζες («ψιλά γράμματα» των διαφημίσεων), μέσω των οποίων κρύβουν το πραγματικό κόστος δανεισμού και παραπλανούν τους καταναλωτές.
 11. Απαγόρευση στις τράπεζες να καταγγέλλουν αυθαίρετα τις συμβάσεις καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, εάν δεν υπάρχει καθυστέρηση τουλάχιστον τεσσάρων και οκτώ μηνιαίων δόσεων αντίστοιχα από τον οφειλέτη. Η τράπεζα να ενημερώνει και να ειδοποιεί εγγράφως τον οφειλέτη τουλάχιστον δύο μήνες πριν προβεί σε καταγγελία.
 • Ουσιαστική αντιμετώπιση των θεσμικών και λειτουργικών δυσλειτουργιών που εντοπίζονται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, δίνοντας λύση στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
 • Υλοποίηση των δεσμεύσεων για πρόσθετα άμεσα μέτρα ανακούφισης και στήριξης των αγροτών:
 • Κατάργηση του ΕΤΑΚ που είναι ένα χαράτσι και για τους αγρότες.
 • Αύξηση της επιδότησης του μεταφορικού κόστους ζωοτροφών για τις μειονεκτικές και τις νησιωτικές περιοχές σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους Κανονισμούς 1405/06 και 1914/06.
 • Ένα δισεκατομμύριο ευρώ, από το συνολικό ποσό των 28 δισεκ. ευρώ που δίνεται στις τράπεζες, να διοχετευθεί στον αγροτικό τομέα.
 • Άμεση ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των αγροτών με επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής και περίοδο χάριτος 2 ετών. Αύξηση του ορίου δανείων για το κεφάλαιο κίνησης των αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα, ώστε να αποκτήσουν ρευστότητα για την κάλυψη του 100% των καλλιεργητικών τους αναγκών.
 • Πάγωμα όλων των ενήμερων δανείων των αγροτών για 2 χρόνια.
 • Επέκταση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων και για συγκεκριμένες περιπτώσεις υγιών και δυναμικών Οργανώσεων, Συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών, Ενώσεων Συνεταιρισμών, που βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
 • Επέκταση του ΤΕΜΠΜΕ και στις εκμεταλλεύσεις του αγροτικού τομέα, με τη διαμόρφωση ειδικών προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των αγροτών.
 • Αύξηση από 7% σε 11 % της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς, για όλα τα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σχετική πρόταση νόμου στις 7 Οκτωβρίου του 2008 η οποία απερρίφθη από την κυβερνητική πλειοψηφία.
 • Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου σε ποσοστό 4% επί των τιμολογίων πώλησης των αγροτικών προϊόντων για τους παραγωγούς.

Δ.4 Μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας
Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας, στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για αύξηση της απασχόλησης, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, και στη στήριξη των ανέργων. Συνοψίζονται στα εξής:

 • Προτεραιότητα στις ενεργές πολιτικές απασχόλησης µε στόχευση και εξατοµικευµένη στήριξη σε ευάλωτες οµάδες όπως οι νέοι, οι µακροχρόνια άνεργοι, οι ηλικιωµένοι.
 • Ενίσχυση των µηχανισµών εποπτείας της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, ώστε να εφαρµόζονται οι διατάξεις για δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση των εργαζοµένων, µε ενίσχυση του Σ.ΕΠ.Ε. (Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας) ειδικότερα στους κλάδους του τουρισµού και του εµπορίου, και κατάλληλη αξιοποίηση των συστημάτων πληροφορικής.
 • Εισαγωγή της κοινωνικής εργασίας για τη στήριξη των ανέργων και απολυμένων σε τομείς που έχουν ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό (περιβάλλον, κοινωνική πρόνοια, φύλαξη σχολείων κλπ.).
 • Αύξηση του επιδόματος ανεργίας εντός τετραετίας στο 70% του βασικού ημερομισθίου
 • Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών των νέων έως 30 ετών για 4 χρόνια.
 • Διευκόλυνση των νέων να αποκτήσουν πιστοποιημένη εργασιακή έως 6 μήνες στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον έχουν ολοκληρώσει οποιαδήποτε βαθμίδα μεταλυκειακής εκπαίδευσης  ή έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Κατάργηση των stage στο δημόσιο καθώς και των ανασφάλιστων stage στον ιδιωτικό τομέα.
 • Ριζική αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ με τη δημιουργία Περιφερειακών ΟΑΕΔ με πλήρη οργανωτική, λειτουργική και οικονομική αυτοδυναμία.

Δ.5 Μέτρα για τη δημοσιονομική εξυγίανση και την εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων
Τα μέτρα αποσκοπούν στη δημοσιονομική εξυγίανση και την εξοικονόμηση των απαραίτητων πόρων για την χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων μας. Συνοψίζονται στα εξής:

 • Εξορθολογισμός και στοχευμένη ανακατανομή δημοσίων δαπανών, ώστε να αυξηθεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να μειωθούν οι σπατάλες και να εξοικονομηθούν πόροι για την παιδεία, έρευνα και καινοτομία, καθώς και της προτεραιότητες της κοινωνικής πολιτικής.
 • Αποκατάσταση λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα με πλήρη μηχανογράφηση για αποτελεσματική διασταύρωση στοιχείων, λογιστικό προσδιορισμό εσόδων και μείωση του κόστους συναλλαγής των φορολογικών αρχών και του φορολογούμενου.
 • Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών ή/και ρυθμίσεων που ευνοούν τη φοροδιαφυγή και το οικονομικό έγκλημα.  
 • Ταχύτατη προώθηση «Προϋπολογισμών Προγραμμάτων» από το 2010, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Κάθε υπουργείο, οργανισμός και δήμος θα χρηματοδοτείται βάσει εκτέλεσης επιχειρησιακών προγραμμάτων για τα οποία θα λογοδοτεί στο τέλος του χρόνου.

Δ.6 Ανάληψη Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών
Στα άμεσα μέτρα συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε η Ευρώπη να συμβάλλει αποφασιστικά στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στη στήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Συνοψίζονται στα εξής:

 • Ενίσχυση του εποπτικού ρόλου και διεύρυνση της αποστολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ενίσχυση των θεσμών ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης.
 • Έκδοση ευρωομολόγου για την αντιμετώπιση της κρίσης και συγκρότηση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη.
 • Αναπροσαρμογή των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για να γίνει ένα σύμφωνο βιώσιμης ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται να εξαιρεθούν από τη μέτρηση του επιτρεπόμενου ελλείμματος οι δημόσιες επενδύσεις, δράσεις για την παιδεία και την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και οι αμυντικές δαπάνες που είναι σημαντικές για την Ελλάδα. Νέο χρονοδιάγραμμα για το μηδενισμό του ελλείμματος, ώστε να μπορούν τα κράτη – μέλη να συμβάλουν στην αναπτυξιακή ανάκαμψη και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη στήριξη των οικονομιών της ΝΑ Ευρώπης με ενεργό παρουσία της Ελλάδας.
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα