Skip links

Πράσινη & Ανθρωποκεντρική Ανάπτυξη

Η πολύπλευρη κρίση που διερχόμαστε είναι απόρροια των νεοσυντηρητικών επιλογών των κυβερνώντων και του μέχρι τώρα συμβατικού προτύπου παραγωγής και διαχείρισης πόρων, που στηρίζεται κυρίως στην ποσοτική μεγέθυνση, χωρίς να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Το μοντέλο αυτό με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν παρήγαγε μεν ευημερία για λίγους αλλά μεσοπρόθεσμα είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχώς διευρυνόμενη ανισότητα, την αποξένωση του παραγωγού από το προϊόν της ανάπτυξης, την ανάλωση του φυσικού περιβάλλοντος και την ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση δύναμης και πλούτου στους λίγους μέσα από την θεοποίηση της αγοράς.
Η κρίση αυτή είναι ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική, πολιτική αλλά και αξιακή και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με τις ίδιες πολιτικές που τη δημιούργησαν. Την αδιέξοδη επιλογή της φτηνής εργασίας, την κατάχρηση των φυσικών πόρων, την άδικη αναδιανομή και τη θεωρία της αυτορύθμισης  της αγοράς.
Η πράσινη ανάπτυξη είναι η πρόταση που κατέθεσε εδώ και καιρό ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και συζητείται όλο και περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η πιο σημαντική αν όχι η μόνη εναλλακτική πρόταση για ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης που μπορεί να οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση και σε ένα ασφαλές και μακροχρόνια βιώσιμο περιβάλλον. Δεν είναι ουδέτερη σε σχέση με τα οικονομικά συμφέροντα και τις κοινωνικές τάξεις και ομάδες και ασφαλώς δεν ταυτίζεται, ούτε είναι υποσύνολο της   πράσινης οικονομίας,  όπως προσπαθούν να την περιορίσουν κάποιοι. Η αντίληψη των συντηρητικών κομμάτων για την πράσινη οικονομία, περιορίζεται στα τεχνοκρατικά ζητήματα και είναι προσηλωμένη στην  κερδοσκοπική λογική της μεγιστοποίησης των κερδών για τους λίγους εις βάρος των  χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.
 Για μας τους σοσιαλιστές όμως η πράσινη ανάπτυξη είναι ένα νέο, ολοκληρωμένο, αναπτυξιακό όραμα, οικονομικό,  κοινωνικό,  περιβαλλοντικό και πολιτιστικό με επένδυση στο φυσικό  περιβάλλον της χώρας, στην ιστορία, στην παράδοση, στη διατροφή, στον πολιτισμό μας, αλλά και στον άνθρωπο, στη δημιουργικότητα και τη φαντασία του, που αποτελούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.
Η πράσινη ανάπτυξη είναι ανθρωποκεντρική και χρειάζεται κοινωνικούς μετασχηματισμούς, μεγάλες αλλαγές στο κράτος, τις δομές του και τους θεσμούς και συμβαδίζει με πολιτικές αναδιανομής και τη συγκρότηση σύγχρονου κοινωνικού κράτους, ώστε το προϊόν της ανάπτυξης να γίνεται ευημερία για τους δημιουργούς του και να διαχέεται ως ωφέλεια σε όλη την κοινωνία.
 Η  περιβαλλοντική διάσταση στα πλαίσια της Πράσινης Ανάπτυξης δεν είναι ένα περιθωριακό θέμα απλά για άλλοθι, αλλά μια ολοκληρωμένη πολιτική που οφείλει να διαπερνά  τον σχεδιασμό για όλους τους τομείς  τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τις δημόσιες επενδύσεις, την  περιφερειακή ανάπτυξη, τις συγκοινωνίες, την ενεργειακή πολιτική, την φορολογική πολιτική, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα.
Βασικοί στόχοι είναι:
• η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας με τη νέα αναπτυξιακή αντίληψη και αιχμή ένα σύγχρονο αγροδιατροφικό τομέα ποιοτικών προϊόντων σε συνδυασμό με τον ποιοτικό πολυθεματικό τουρισμό.
• Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η ολοκληρωμένη διαχείριση της.
• Η διαχείριση και η πράσινη αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων.
• Το πρασίνισμα όλων των δραστηριοτήτων
Η παιδεία με σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, οι νέες τεχνολογίες, η ποιότητα παντού και μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, είναι προτεραιότητες και μέσα για μια ισχυρή πράσινη οικονομία.
Ταυτόχρονα η δίκαιη διανομή του πλούτου θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της φτώχειας και των ανισοτήτων ώστε να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή και τη διαρκή βελτίωση και βιοτικού επιπέδου όλων των  πολιτών.
Ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ με ολοκληρωμένο σχέδιο και ξεκάθαρες πολιτικές δεσμεύσεις, μπορούν να εγγυηθούν τη νέα πορεία της χώρας στο πλαίσιο της ευρείας κοινωνικής συμμαχίας που ενισχύεται καθημερινά για το νέο αναπτυξιακό όραμα.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα